เกี่ยวกับเรา


สำนักเชตะวันเพื่อการศึกษาพัฒนาและฝึกอบรมภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอพราหมณ์สู่ขวัญแห่งแรกของประเทศไทย ได้ก่อตั้งมาครบ 15 ปี