ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

บายศรอำลาและปจฉมนเทศ-นศพราหมณ-รนท-163-ณ-วทยาลยหมอพราหมณสขวญเชตะวน-121263

บายศรีอำลาและปัจฉิมนิเทศ นศ.พราหมณ์ รุ่นที่ 1/63 ณ วิทยาลัยหมอพราหมณ์สู่ขวัญเชตะวัน 12/12/63

บายศรีอำลาและปัจฉิมนิเทศ นศ.พราหมณ์ รุ่นที่ 1/63 ณ วิทยาลัยหมอพราหมณ์สู่ขวัญเชตะวัน 12/12/63 พบกันเมษายน 2564 ประมาณ หลังสงกรานต์

นำขบวนพานบายศร-อำลาชวตขรกมอบล-17-ชวต

นำขบวนพานบายศรี อำลาชีวิตขรก.ม.อุบล 17 ชีวิต...

นำขบวนพานบายศรี อำลาชีวิตขรก.ม.อุบล 17 ชีวิต..."เกษียณคือสี้นสุดมีวันหยุดอันยืดยาว พักร้อนและพักหนาว ได้พักกายและพักใจ เกษียณ..คือเสรี ต่อแต่นีไม่มีนาย (ยกเวันเมีย) ไม่ขาดและไม่สาย ไม่ต้องใช้ใบลา...พ่ะนะว่า 8-12 ธค .63 เปิดหลักสูตรหมอพราหมณ์รุ่นพิชิตโควิด มีการฝึกสังวาดทำนองแหล่อีสานเพี่มเติม สมัครด่วนรับได้อีกเพียง 5 ท่านเท่านั้น ติดต่อโดยตรง สำนักเชตะวันเลขที่ 199 ม.1 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 โทร. 0818769975,0898456694 นายเชฐชวาล บุญงอก

8-12ธค63เปดหลกสตรหมอพราหมณรนพชตโควด-โทร0818769975

"8-12ธค.63"เปิดหลักสูตรหมอพราหมณ์รุ่นพิชิตโควิด โทร.0818769975"

ข่าวล่าสุด "ขณะนี้มีผู้ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมหมอพราหมณ์" เกือบครบแล้ว จึงจะมีที่ว่างเล็กน้อยสำหรับผู้สนใจจริงจังเท่านั้น โปรดรีบสมัครไปที่ 0818769975,0898456694 8-12 ธค .63 เปิดหลักสูตรหมอพราหมณ์รุ่นพิชิตโควิด มีการฝึกสังวาดทำนองแหล่อีสานเพี่มเติม สมัครด่วนรับได้อีกเพียง5ท่านเท่านั้น โทร.0818769975 สำนักเชตะวันเลขที่ 199 ม.1 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000