ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

นายสฤษด-วฑรย-ผวาราชการจอบลฯเปนประธานพธปด

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจ.อุบลฯเป็นประธานพิธีปิด

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจ.อุบลฯเป็นประธานพิธีปิด มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรรุ่นที่ 2/62 ในโอกาสครบรอบ15ปีสำนักเชตะวัน 10/12/62 สำหรับรุ่นที่1/63เปิด 17-21เมย.รับสมัครแล้ว ง่ายๆโอนเงิน2,500บเข้าบัญชีเลขที่ 3130356991 ธ.กรุงไทย ชื่อเชฐชวาล.ที่เหลือ 5,000บ.จ่ายวันเรียน (รุ่นนี้เป็นต้นไปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 7,500 เพราะตำรามี 3-4 เล่ม)

ขาวดวน-ลงทะเบยนเตม-แตเนองจากเปนวโรกาสสำคญครบ-15-ป-จงเปดรบเพมถง-วนท-4-ธค-นเทานน

ข่าวด่วน! ลงทะเบียนเต็ม แต่เนื่องจากเป็นวโรกาสสำคัญครบ 15 ปี จึงเปิดรับเพิ่มถึง วันที่ 4 ธ.ค. นี้เท่านั้น

ข่าวด่วน! ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเกินจำนวนแล้ว แต่เนื่องจากเป็นวโรกาสสำคัญครบ 15 ปีการก่อตั้งสถาบัน จึงเปิดรับสมัครและให้โอกาสแก่ผู้สนใจไปถึงวันที่ 4 ธ.ค. นี้เท่านั้น โืทร : 0818769975, 0898456694

ขาวลาสด-ขณะนมผลงชอเขารบการฝกอบรมหมอพราหมณรนท262

ข่าวล่าสุด "ขณะนี้มีผู้ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมหมอพราหมณ์รุ่นที่2/62"

ข่าวล่าสุด "ขณะนี้มีผู้ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมหมอพราหมณ์รุ่นที่2/62" ฉลองครบรอบ15ปีสำนักเชตะวันเกือบครบแล้ว จึงจะมีที่ว่างเล็กน้อยสำหรับผู้สนใจจริงจังเท่านั้น โปรดรีบสมัครไปที่ 0818769975,0898456694