ซึ่งจะอบรมระหว่าง 6-10 ธ.ค. 62 ขณะนี้มีผู้สมัครเพี่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าจะเต็มที่นั่งอีกไม่นาน จึงแจ้งมายังท่านที่ลงชื่อแล้วแต่ยังไม่โอนเงินค่าสมัคร 2,000 บ.(โอนไปที่ธ.กรุงไทยสาขาอุบลเลชบัญชี 3130356991 เชฐชวาล) ด่วน"รับจำนวนจำกัด รุ่นนี้พิเศษฉลองครบ 15 ปี สำนักเชตะวันฯ โทร. 081-876-9975