ข่าวด่วน! ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเกินจำนวนแล้ว แต่เนื่องจากเป็นวโรกาสสำคัญครบ15ปีการก่อตั้งสถาบัน จึงเปิดรับสมัครและให้โอกาสแก่ผู้สนใจไปถึงวันที่ 4 ธ.ค. นี้เท่านั้น