ประกาศสำนักเชตะวัน เชิญประกวดบทความเรื่องพิธีบายศรีสู่ขวัญคือกระบวนการทำให้เกิดพลัง (Empowerment by blessing ceremony) มีความยาว 3-5 หน้ากระดาษเอ 4 รางวัลชะเลิศเงิน+ถ้วยเกีรยติยศ ส่งไปที่สำนักเชตะวันเลขที่ 199 ม.1 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 ก่อน 1 พ.ย. 62